algemeen

Algemene informatie

Onderstaand een kort overzicht van mijn werkwijze en uitgangspunten voor een succesvolle samenwerking.

Werkwijze

Alle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd als representant van de opdrachtgever. Hierdoor worden de belangen van de opdrachtgever maximaal behartigd. Dijkhuizen projectservices is daarom volledig onafhankelijk van welke partij dan ook.

Door de aard van de diensten van Dijkhuizen projectservices is het niet wenselijk om vooraf een vaste prijs af te spreken. Immers dan zal er altijd nauwlettend op de tijdsbesteding gelet moeten worden en of deze binnen de opdracht blijft en dat is niet in het belang van de opdrachtgever. Bovendien is dit ook meestal niet mogelijk, omdat Dijkhuizen projectservices vaak al in de initiatieffase ingeschakeld wordt en er dan nog geen zicht is op de uiteindelijke omvang van het project en/of de adviesdienst.

Als opdrachtgever wilt u toch vooraf afspraken maken, want u wilt ook niet voor verrassingen komen te staan. Daarom worden er bij elke opdracht uurtarieven afgesproken toegespitst op de gevraagde activiteit. Ook is het mogelijk om budgetten voor de tijdsbesteding vast te leggen. Gedurende de ontwikkeling van het project kunnen deze budgetten dan eventueel bijgesteld worden. Zo houdt u zicht op de kosten. Een en ander impliceert dat alleen gerealiseerde arbeidsuren gefactureerd worden. U betaalt dus nooit te veel.

Kosten

Het uurtarief is afhankelijk van type werkzaamheden, projectduur, verwachte inzet en locatie van de werkzaamheden. Reiskosten worden op basis van verreden kilometers in rekening gebracht. Noodzakelijk gemaakte onkosten worden netto doorbelast.

Graag stem ik een en ander met u af om u een passend voorstel te kunnen doen.

Back-up

Mocht het noodzakelijk zijn dat tijdelijke vervanging of back-up nodig is, bijvoorbeeld ingeval van vakantie, dan kan dit vanuit een collega organisatie geregeld worden.

Onderscheidingen en prijzen

  • Eervolle vermelding Wassenaarse Monumentenprijs 2021
  • Genomineerd voor Best Tall Building project New Orleans Rotterdam
  • Nationale Renovatie Prijs ontvangen voor het project Stadhuis Leiden
  • Eervolle vermelding Nationale Staalprijs atriumkap Stadhuis Leiden

Voor meer informatie, bel of stuur een mailbericht.

page algemeen

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten is De Nieuwe Regeling 2011 van toepassing. Deze regelt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en adviseur (DNR-2011)  Rechtsverhouding_DNR2011_juli2013_NED

Reacties zijn gesloten.